Over Kinderwijs

Kinderwijs

Vanuit een veilige leefomgeving samenwerken aan perspectief en een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

Bijzondere woonvorm

Kinderwijs is een kleine bijzondere woonvorm (particuliere instelling) waar jongvolwassenen (vanaf 18 jaar) en volwassenen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, kunnen meeleven en worden begeleid. De groep bestaat uit maximaal 4 personen. Er is vaak sprake van ‘multi-systemische-problematiek’ en een verleden met andere instellingen.

Vanuit een veilige leefomgeving wordt, samen met directbetrokkenen, gewerkt aan perspectief. Dit perspectief is een van de pijlers van de eigen motivatie. Er wordt gewerkt aan het contact met de primaire steungroep, zoeken/vinden/afronden van een opleiding, het opbouwen van een eigen netwerk, het zoeken naar een baan en steeds zelfstandiger wonen. Meer baas in eigen hoofd worden is onderdeel van dit proces: het verbeteren van het probleemoplossend vermogen en het vergroten van de zelfredzaamheid.

De samenstelling van de cliënten die bij elkaar wonen is dusdanig dat deze voor alle cliënten veilig is en ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Het komt voor dat Kinderwijs besluit een cliënt niet aan te nemen wanneer aan deze voorwaarde niet voldaan kan worden.

Kinderwijs

Kinderwijs is een initiatief van Margriet en Arno Boer in ’t Veld en opgericht in 2005. Margriet & Arno zijn tevens vaste aanspreekpunten en contactpersonen voor alle cliënten en hun verwanten en/of andere betrokkenen. Centraal staat de notie dat echte zorg systemische zorg is. Dit betekent dat niet alleen de omgeving direct betrokken wordt bij het proces, maar dat Kinderwijs haar best doet met alle betrokken ketenpartners in gesprek te komen en de communicatiekanalen open te gooien. Hierbij staat transparantie voorop.

Arno & Margriet Boer in ’t Veld

Margriet Boer in ’t Veld is orthopedagoog en Arno Boer in ’t Veld is cognitief systeemtherapeut. Via vakinhoudelijk cursussen, congressen, symposia en vakliteratuur wordt beroepsinhoudelijk de vakbekwaamheid bijgehouden. Afhankelijk van het thema wordt ingeschreven voor een cursus of opleiding. Margriet is lid van de beroepsvereniging voor pedagogen (NVO). Kinderwijs is lid van Paletzorg en Margriet neemt deel aan de hieraan verbonden intervisiegroep.

Kinderwijs bevindt zich op het terrein van Wellnesspark ‘De Bouwte’ in Midwolda. Omringd door bomen, naast een voetbalveld, tegenover een speeltuin en met een visvijver en zwemplas 100 meter verderop. Het complex bestaat uit een 4-tal losse wooneenheden rond een centrale unit.