Over ons

Kinderwijs is een kleinschalige beschermende woonvorm in Midwolda met crisisopvang voor tieners, jongvolwassenen en volwassenen. Wij bieden acute zorg en de mogelijkheid tot beschermd wonen voor cliënten met meervoudige problematiek.

Bijzondere woonvorm

Kinderwijs is een kleine bijzondere woonvorm (particuliere instelling) waar jongeren (vanaf 14 jaar), jongvolwassenen en volwassenen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, kunnen meeleven en worden begeleid. De groep bestaat uit maximaal 6 personen.

Vanuit een veilige leefomgeving wordt, samen met de direct betrokkenen, gewerkt aan perspectief . Dit perspectief  is een van de pijlers van de eigen motivatie. Er wordt gewerkt aan het contact met de primaire steungroep, zoeken/vinden/afronden van een opleiding, het opbouwen van een eigen netwerk, het zoeken naar een baan en steeds zelfstandiger wonen. Meer baas in eigen hoofd worden is onderdeel van dit proces: het verbeteren van het probleemoplossend vermogen en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Kinderwijs bevindt zich op het terrein van Wellnesspark ‘De Bouwte’ in Midwolda. Omringd door bomen, naast een voetbalveld, tegenover een speeltuin en met een visvijver en zwemplas 100 meter verderop. Het complex bestaat uit een aantal losse wooneenheden rond een centrale unit.

Praktijk Kinderwijs

Kinderwijs is een initiatief van Margriet en Arno Boer in ’t Veld. Zij zijn tevens vaste aanspreekpunten en contactpersonen voor alle cliënten en hun verwanten en/of andere betrokkenen. Centraal staat de notie dat echte zorg systemische zorg is. Dit betekent dat niet alleen de omgeving direct betrokken wordt bij het proces, maar dat Kinderwijs haar uiterste best doet alle betrokken ketenpartners op 1 lijn te krijgen en de communicatiekanalen open te gooien. Hierbij staat transparantie voorop.

Margriet Boer in ’t Veld is orthopedagoog en Arno Boer in ’t Veld is cognitief systeemtherapeut. Via vakinhoudelijk cursussen, congressen, symposia en vakliteratuur wordt beroepsinhoudelijk de vakbekwaamheid bijgehouden. Afhankelijk van het thema wordt ingeschreven voor een cursus of opleiding. Margriet Boer in ’t Veld is lid van de beroepsvereniging voor pedagogen (NVO) en tevens lid van een regionale intervisiegroep van deze beroepsvereniging.

In het belang van het Kind

Een belangrijk uitgangspunt binnen Kinderwijs is dat het belang van het kind voorop staat. Dit is in overeenkomst met het in 1995 ondertekende verdrag ten behoeve van de rechten van het kind (IVRK) (www.kinderrechten.nl). Dit houdt in dat kinderen actief betrokken worden bij de hulpverlening. Informatie aan en participatie van het kind zullen gedurende het hele traject belangrijke onderdelen vormen. Het belang van het kind houdt ook in dat binnen de hulpverlening recht wordt gedaan aan de positie van het kind, met betrekking tot de inhoud en beslissingen die worden genomen.

Samenwerking

Kinderwijs streeft ernaar zo transparant mogelijk te zijn. Dit bewerkstelligen wij o.a. door informatie uit te wisselen en samen te werken met andere betrokkenen bij het kind. Met school, de huisarts, andere hulpverleningsinstanties, psychiater, etc. wordt getracht een intensief netwerk op te bouwen en met als doel: alle neuzen dezelfde kant op in het belang van het kind (en dus de situatie van het kind).

© 2012 Kinderwijs | Contact Realisatie door Afslag2