Privacy

Privacy

Medewerkers van Kinderwijs (Margriet & Arno) hebben geheimhoudingsplicht. Dit geldt voor de manier waarop met jouw gegevens wordt omgegaan en voor de manier waarop met anderen over je gepraat mag worden. In het belang van een goede hulpverlening is het nodig dat Kinderwijs gegevens van je registreert en aantekeningen maakt van gesprekken. Deze gegevens worden bewaard achter gesloten deuren en beveiligde computers. Alleen Margriet & Arno hebben toegang tot je dossier. In het dossier zitten bijvoorbeeld persoonsgegevens, onderzoeksverslagen, indicaties, zorgovereenkomst en ook informatie van andere hulpverleners.

Dit dossier blijft bestaan tot 10 jaar na het afsluiten van je begeleiding. Wanneer je ouder bent dan 16 jaar, mag Kinderwijs alleen informatie uit je dossier aan anderen verstrekken na jouw (of je wettelijk vertegenwoordiger) mondelinge of schriftelijke toestemming. Margriet & Arno mogen alleen met hulpverleners van andere organisaties (of anderen) over jouw begeleiding praten, als je daar toestemming voor hebt gegeven.