Uitgangspunten

Baas in eigen hoofd

Het doel van de ‘baas in eigen hoofd’ methode is het verbeteren van het probleemoplossend vermogen. Het maakt niet uit welke problemen er zijn, er zijn simpele technieken die vrijwel iedereen kan leren.

Het belang van zelfsturing

Binnen Kinderwijs wordt de term ‘baas in eigen hoofd’ gebruikt. Aan kinderen en volwassenen wordt geleerd dat zij niet alleen maar ‘slachtoffer’ zijn van de gebeurtenissen en dat zij zelf hun denken, voelen en gedrag kunnen veranderen. Dit gebeurt wanneer ze leren meer ‘baas in eigen hoofd’  te zijn. Ook aan kinderen kan men leren om niet te blijven hangen in negatieve emoties, maar dat zij bij zichzelf de ‘knop om kunnen omdraaien’. Dit houdt in dat interventie niet meer uitsluitend is gericht op waarneembaar gedrag, maar ook op het herkennen, het vervolgens bijsturen van disfunctionele gedachten en ´het weer in je hoofd´ (stemming, gemoedstoestand, belangen).

Praktijk Kinderwijs

Kinderwijs is een initiatief van Margriet en Arno Boer in ’t Veld. Zij zijn tevens vaste aanspreekpunten en contactpersonen voor alle cliënten en hun verwanten en/of andere betrokkenen. Centraal staat de notie dat echte zorg systemische zorg is. Dit betekent dat niet alleen de omgeving direct betrokken wordt bij het proces, maar dat Kinderwijs haar uiterste best doet alle betrokken ketenpartners op 1 lijn te krijgen en de communicatiekanalen open te gooien. Hierbij staat transparantie voorop.

Margriet Boer in ’t Veld is orthopedagoog en Arno Boer in ’t Veld is cognitief systeemtherapeut. Via vakinhoudelijk cursussen, congressen, symposia en vakliteratuur wordt beroepsinhoudelijk de vakbekwaamheid bijgehouden. Afhankelijk van het thema wordt ingeschreven voor een cursus of opleiding. Margriet Boer in ’t Veld is lid van de beroepsvereniging voor pedagogen (NVO) en tevens lid van een regionale intervisiegroep van deze beroepsvereniging.

In het belang van het Kind

Een belangrijk uitgangspunt binnen Kinderwijs is dat het belang van het kind voorop staat. Dit is in overeenkomst met het in 1995 ondertekende verdrag ten behoeve van de rechten van het kind (IVRK) (www.kinderrechten.nl). Dit houdt in dat kinderen actief betrokken worden bij de hulpverlening. Informatie aan en participatie van het kind zullen gedurende het hele traject belangrijke onderdelen vormen. Het belang van het kind houdt ook in dat binnen de hulpverlening recht wordt gedaan aan de positie van het kind, met betrekking tot de inhoud en beslissingen die worden genomen.

Samenwerking

Kinderwijs streeft ernaar zo transparant mogelijk te zijn. Dit bewerkstelligen wij o.a. door informatie uit te wisselen en samen te werken met andere betrokkenen bij het kind. Met school, de huisarts, andere hulpverleningsinstanties, psychiater, etc. wordt getracht een intensief netwerk op te bouwen en met als doel: alle neuzen dezelfde kant op in het belang van het kind (en dus de situatie van het kind).