Werkwijze

Werkwijze

Intake voor verblijf

Het intakegesprek vindt plaats met de eventuele toekomstige bewoner, de ouders en/of een vertegenwoordiger. In dit intakegesprek zullen we vooral heel goed luisteren en kijken en zullen we vragen stellen. Tijdens dit intakegesprek wordt gekeken of de hulpvraag aansluit bij de mogelijkheden van Kinderwijs en/of iemand past binnen het leefsysteem van Kinderwijs. Kinderwijs zal vragen zoveel mogelijk informatie te geven. We vragen ook toestemming ontbrekende informatie op te vragen bij eventuele andere hulpverleningsinstanties. Ook vragen we toestemming met deze instanties (indien nodig) samen te werken.

Tevens zal Kinderwijs zoveel mogelijk informatie geven over hoe het er bij Kinderwijs aan toe gaat en proberen vragen te beantwoorden.

Wanneer na het intakegesprek een ieder heeft besloten dat Kinderwijs een geschikte plaats kan zijn wordt afgesproken op welke datum de nieuwe bewoner komt. Er wordt een dossier voor de cliënt aangemaakt en bijgehouden.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak wordt gemaakt aan de hand van de zelfredzaamheidsmatrix op basis van de volgende structuur:

  • Het formuleren van de doelen
  • De meetpunten
  • De beschikbare middelen
  • Het tijdstraject

Omdat er dagelijks veel contact is tussen de cliënt en de begeleiders van Kinderwijs worden problemen in een vroeg stadium opgemerkt. Wanneer het niet de goede kant op lijkt te gaan zal een gesprek aangegaan worden met de cliënt (en eventueel andere betrokkenen) om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen.

Klik hier voor de zelfredzaamheidsmatrix.

Privacy

Medewerkers van Kinderwijs (Margriet & Arno) hebben geheimhoudingsplicht. Dit geldt voor de manier waarop met jouw gegevens wordt omgegaan en voor de manier waarop met anderen over je gepraat mag worden. In het belang van een goede hulpverlening is het nodig dat Kinderwijs gegevens van je registreert en aantekeningen maakt van gesprekken. Deze gegevens worden bewaard achter gesloten deuren en beveiligde computers. Alleen Margriet & Arno hebben toegang tot je dossier. In het dossier zitten bijvoorbeeld persoonsgegevens, onderzoeksverslagen, indicaties, zorgovereenkomst en ook informatie van andere hulpverleners.

Dit dossier blijft bestaan tot 10 jaar na het afsluiten van je begeleiding. Wanneer je ouder bent dan 16 jaar, mag Kinderwijs alleen informatie uit je dossier aan anderen verstrekken na jouw (of je wettelijk vertegenwoordiger) mondelinge of schriftelijke toestemming. Margriet & Arno mogen alleen met hulpverleners van andere organisaties (of anderen) over jouw begeleiding praten, als je daar toestemming voor hebt gegeven.

Kosten en Financiering

In het intakegesprek zal nader ingegaan worden op de kosten. Veelal kan voor verblijf bij Kinderwijs een PGB aangevraagd worden. Kinderwijs is geen AWBZ-instelling. In sommige gevallen kan een beroep op de ziektekostenverzekering of de werkgever gedaan worden.

Lees hier meer over onze algemene voorwaarden.