Werkwijze

Intake voor verblijf

Het intakegesprek vindt plaats met het kind, de ouders en/of de vertegenwoordiger. In dit intakegesprek zullen we vooral heel goed luisteren en kijken en zullen we vragen stellen. Tijdens dit intakegesprek wordt gekeken of de hulpvraag aansluit bij de mogelijkheden van Kinderwijs en/of het kind past binnen het leefsysteem van Kinderwijs. Kinderwijs zal vragen zoveel mogelijk informatie te geven. We vragen ook toestemming ontbrekende informatie op te vragen bij eventuele andere hulpverleningsinstanties. Ook vragen we toestemming met deze instanties (indien nodig) samen te werken

Tevens zal Kinderwijs zoveel mogelijk informatie geven over hoe het er bij Kinderwijs aan toe gaat en proberen vragen te beantwoorden.

Wanneer na het intakegesprek een ieder heeft besloten dat Kinderwijs een geschikte plaats voor de jongere kan zijn wordt afgesproken op welke datum de opname plaatsvindt. Er wordt een dossier voor de cliƫnt aangemaakt en bijgehouden.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak wordt gemaakt aan de hand van de volgende structuur:

  • Het formuleren van de doelen
  • De meetpunten
  • De beschikbare middelen
  • Het tijdstraject

Omdat er dagelijks veel contact is tussen de jongere en de begeleiders van Kinderwijs worden problemen in een vroeg stadium opgemerkt. Wanneer het niet de goede kant op lijkt te gaan zal een gesprek aangegaan worden met de jongere (en eventueel andere betrokkenen) om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen.

Kosten en Financiering

In het intakegesprek zal nader ingegaan worden op de kosten. Veelal kan voor verblijf bij Kinderwijs een PGB aangevraagd worden. Kinderwijs is geen AWBZ-instelling. In sommige gevallen kan een beroep op de ziektekostenverzekering of de werkgever gedaan worden.

Lees hier meer over onze algemene voorwaarden