Over Kinderwijs

Kinderwijs

Rust, reinheid en regelmaat.

Kinderwijs is een gespecialiseerde instelling voor crisisopvang van jeugdigen en volwassenen. Je kunt je niet zelf aanmelden bij Kinderwijs. Instellingen kunnen dat wel.

Vanuit een veilige leefomgeving wordt, samen met directbetrokkenen, gewerkt aan perspectief. Dit perspectief is een van de pijlers van de eigen motivatie. Er wordt gewerkt aan het contact met de primaire steungroep, zoeken/vinden/afronden van een opleiding, het opbouwen van een eigen netwerk, het zoeken naar een baan en steeds zelfstandiger wonen. Meer baas in eigen hoofd worden is onderdeel van dit proces: het verbeteren van het probleemoplossend vermogen en het vergroten van de zelfredzaamheid.

De samenstelling van de cliënten die bij ons wonen is dusdanig dat deze voor cliënten veilig is. Het komt voor dat Kinderwijs besluit een cliënt niet aan te nemen wanneer aan deze voorwaarde niet voldaan kan worden. Een cliënt die overlast/onveiligheid veroorzaakt in de directe leefomgeving (buurt) kan niet geplaatst worden bij Kinderwijs.

Kinderwijs

Kinderwijs is een initiatief van Margriet en Arno Boer in ’t Veld en opgericht in 2005. Margriet & Arno zijn tevens vaste aanspreekpunten en contactpersonen voor cliënten en hun verwanten en/of andere betrokkenen.

Margriet Boer in ’t Veld is orthopedagoog en Arno Boer in ’t Veld is cognitief systeemtherapeut.

Arno & Margriet Boer in ’t Veld