Klachten

Klachten

Het kan voorkomen dat de cliënt niet tevreden is over de gang van zaken tijdens het contact met Kinderwijs. Ontevredenheid wordt bij Kinderwijs serieus genomen. Van klachten kunnen we leren en onze hulpverlening waar nodig verbeteren.

Wanneer er een situatie voorkomt waarover de cliënt een klacht wil indienen, is de eerste stap om in overleg te gaan met Kinderwijs om te proberen tot een bevredigende oplossing te komen.

Wanneer we er samen niet uitkomen, dan kan zowel de cliënt als Kinderwijs contact opnemen met het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl

Flyer Klachtenportaal Zorg downloaden

Inschrijfbewijs Kinderwijs Klachtenportaal Zorg 2021