Uitgangspunten

‘Baas in eigen hoofd’

Het doel van de ‘baas in eigen hoofd’ methode is het verbeteren van het probleemoplossend vermogen.

De term is gebaseerd op de slogan van de dolle Mina’s uit de vorige eeuw: ‘baas in eigen buik’.

Als we onze teen stoten vinden we dat vervelend. Dat doet pijn. We willen in de eerste plaats dat de pijn stopt. Als dat gelukt is voelen we ons al snel minder vervelend. Het is onze eigen verantwoordelijkheid ons meer of minder vervelend te voelen. Dat doen we dan ook en hiermee bepalen we in zekere zin het ‘weer in ons hoofd’.

Als we iets willen (hebben) en onze zin niet krijgen, voelen we ons vervelend. Nu is het een omstandigheid ‘buiten ons’ die kennelijk van invloed is op ‘het weer in ons hoofd’.

Aan elk gevoel gaat iets vooraf. Doorgaans houden we ons hier niet mee bezig. Het lijkt alsof het willen ‘uit het niets’ ontstaat en vervolgens voelen we ons pas weer goed als deze innerlijke onbalans weer meer in evenwicht is.

Het ‘baas in eigen hoofd’-programma richt zich op datgene wat vooraf gaat. Ook aan gedrag gaan dingen vooraf. En heel vaak is gedrag bedoeld om ons beter te laten voelen. Het is dus belangrijk op te letten of ons gedrag inderdaad ook die gewenste gevoelsverandering oplevert. Daarom is het belangrijk te kijken wat aan willen/gedrag/innerlijke onbalans vooraf gaat.

Dit ‘willen kijken naar wat er vooraf gaat’ gaat uit van een soort welwillende nieuwsgierigheid. Het heeft toch al plaats gevonden en misschien levert het wat op. Op deze manier ´naar binnen kijken´, alsof je een soort innerlijke waarnemer gebruikt, schept de ruimte om de volgende keer eventueel andere beslissingen te nemen (ander gedrag te vertonen).

Als we achterom kijken in gedachten kunnen we zien dat veel van onze beslissingen genomen zijn onder invloed van het toevallige weer in ons hoofd. En dat die beslissingen met ander weer soms ook anders zouden zijn uitgevallen. En juist die beslissingen hebben bepaald wie we nu zijn en waar we ons bevinden. Als we daar meer invloed op willen uitoefenen moeten we de ‘weergod’ in ons eigen hoofd worden: wijzelf bepalen onze state of mind en laten die niet aan anderen of aan toevallige omstandigheden over. Als we er zo over kunnen denken, denken we al een beetje zo.